Zakorzenienie. Język dotyku. Akademia Sztuki w Szczecinie

Wystawy

11.09 > 18:00 | wystawa 11–18.09

CK Zamek

Wernisaż wystawy: 11.09.2021, godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury Zamek, Poznań
Wystawa czynna: 11-18.09, godz. 12.00-20.00

zespół kuratorski: Agata Kiedrowicz, Olga Kiedrowicz-Świtalska, Małgorzata Kopczyńska, Magdalena Małachowska, Tomasz Świtalski

wstęp wolny


Zakorzenienie – język dotyku to wystawa zbiorowa prac/twórczości pedagogów i pedagożek oraz prac semestralnych i dyplomowych studentek i studentów Akademii Sztuki w Szczecinie prezentująca kwestie teoretyczne oraz praktyczne związane z haptycznymi aspektami odczuwania oraz użytkowania form przestrzennych, obiektów czy instalacji artystycznych.

Formy krajobrazu, podobnie jak tożsamość i możliwości jego mieszkańców, nie są nałożone na substrat materialny, lecz wyłaniają się jako skupienia działań w obrębie pola relacji […] krajobrazy są wplecione w życie, a życie ludzi jest wplecione w krajobraz i jest to proces, który ciągle trwa i nie ma końca. 

Nawiązując do słów Tima Ingolda, który podkreśla, że jako społeczność nie żyjemy na świecie, lecz w świecie, w kontekście wystawy ZAKORZENIENIE – JĘZYK DOTYKU ważny stał się aspekt poszukiwań doświadczeń poprzez zmysł dotyku oraz relacji w zakresie czterech połączonych ze sobą ideowo narracji – MIEJSCE, WSPÓŁ/ISTNIENIE, ZJAWISKO/ZWYCZAJ, JA. Każda narracja – mimo posiadania swojej własnej autonomii w postaci punktu wyjścia – staje się polem do dialogu oraz wymiany emocji, wrażeń czy doznań zmysłowych.  


narracja_01: MIEJSCE 
– tożsamość, identyfikacja z przestrzenią oraz jej przeszłością, materiałem, surowcem pamięcią, wspomnieniami;

narracja_02: WSPÓŁ/ISTNIENIE 
– przywiązanie do obecności, drugiego człowieka, osoby fizycznej, interakcja, relacje z ludźmi, trwanie;

narracja_03: ZJAWISKO/ZWYCZAJ 
– nawiązanie do mechanizmów, obyczajów, kontekstu kultury, rytuałów codziennych, aspekt terapeutyczny;

narracja_04: JA 
– podróż osobista, zapuścić korzenie, autorefleksja;


Uczestnicy/uczestniczki:

narracja_01: MIEJSCE 
Anna Bera
Jarosław Hulbój
Blanka Jaworska
KOSMOS PROJECT, Ewa Bochen / Maciej Jelski
Kamil Kuskowski 

narracja_02: WSPÓŁ/ISTNIENIE 
Sylwia Godowska
Kamila Osowicz
Dominika Pijanowska
Milena Smyl / Krystian Jandura
Katarzyna Szeszycka

narracja_03: ZJAWISKO/ZWYCZAJ 
Estera Broda
Julia Łyżwińska
Karolina Sulej
Aleksandra Szwajda
Tomasz Świtalski

narracja_04: JA 
Nikola Bińkowska
Amanda Kępińska
Małgorzata Kopczyńska
Kinga Mońko
Teresa Otulak

Anna Bera / parawan „Kształt N.1”
Amanda Kępińska / „Shapes of body”
Nikola Bińkowska
Małgorzata Kopczyńska
Aleksandra Szwajda / „Jak TO ugryźć”

Olga Kiedrowicz – adiunkt w Zakładzie Projektowania Produktu, Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuki w Szczecinie, specjalizacja: projektowanie wnętrz terapeutycznych, projektowanie multisensoryczne (do 2021 – adiunkt w Katedrze Architektury Wnętrz, Wydział Architektury Wnętrz, Akademia Sztuki w Szczecinie).Projektantka wnętrz oraz przedmiotów użytkowych, organizatorka warsztatów dla dzieci oraz młodzieży, wydarzeń artystycznych z pogranicza sztuki użytkowej oraz dizajnu. Jej prace były prezentowane lub nagradzane w wielu wydarzeniach czy konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: finał konkursu WARSZTAT 2017, COW International Design Festival 2017 (nagroda za pracę THERAPEUTIC SPACE FOR PREGNANT WOMEN), ARCH INSIDE 2017,  A’ Design Award and Competition 2019 (project Centre of Light Lamp – Winner in Lighting Products and Lighting Projects Design Category, współautorka: Agata Legawiec), Peru Design Biennial :: Bienal de Diseño de Perú 2019 (PRODUCT DESIGN 2019) czy International Residential Architecture Awards 2019 (kategoria: Recreation Built, II nagroda, wspólnie z Agatą Legawiec).

___________________________________________________________________________________________________________________________

Agata Kiedrowicz – kuratorka i krytyczka designu, edukatorka i wykładowczyni. Pracuje interdyscyplinarnie, na styku kultury, sztuki i biznesu. Wykłada w Akademii Sztuki w Szczecinie, School of Form, oraz Collegium da Vinci, gdzie kieruje studiami podyplomowymi z obszaru mody i nowych mediów. Prelegentka prestiżowych konferencji (m.in.“TEDx “Senses”), kuratorka wystaw, m.in “Polish Design Island”, „It feels! Design for the senses” pokazywanych w Polsce i za granicą. Współpracuje z projektantami, artystami, instytucjami kultury i sztuki. Autorka publikacji o designie, modzie i sztuce na łamach branżowej prasy i w publikacjach naukowych, m.in. Design Alive, KUKBUK, FUTU, USTA, Monitor Magazine, Newsweek Slow, Notes na 6. Tygodni Bęc Zmiany. Zajmuje się prognozami trendów i kreatywną strategią dla marek związanych ze sztuką, modą i designem, m.in YES, PURO Hotels. Łączy doświadczenie kuratorskie, badawcze i teoretyczne, przekładając je na skuteczne rozwiązania dla edukacji, sztuki i biznesu.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Małgorzata Kopczyńska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), dyplom z rzeźby w pracowni prof. Olgierda Truszyńskiego (1997). W 2010 roku obroniła rozprawę doktorską w dziedzinie: sztuki piękne na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W 2016 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki piękne nadany uchwałą Rady Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej praca pt.: Tancerka znajduje się w zbiorach Wielkopolskiego Stowarzyszenie Zachęty Sztuk Pięknych, obecnie eksponowana na dziedzińcu Szkoły Baletowej na Starym Mieście w Poznaniu. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, między innymi w: Art. Stations Stary Browar w Poznaniu, Galeria Arsenał w Poznaniu, CSW Znaki Czasu w Toruniu, Galerii Krytyków Pokaz w Warszawie, BWA w Zielonej Górze, Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy, Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku, Galeria Scena Duża/ Scena Mała UAP w Poznaniu, Cenrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Galerii Kobro w Łodzi, kunstbauwerk e V. Vierraden, Kulturzentrum Faust Hannover, CASO Osaka, Bar le Duc- Festiwal Cup de Foudre. Prowadzi również działalność kuratorską, zorganizowała autorskie projekty wystawiennicze, między innymi: Lapidarium, CK Zamek w Poznaniu Sculptura Liberalis w Galerii u Jezuitów w Poznaniu, międzynarodową wystawę Waterfalls w Starym Browarze, Słodownia+1, Poznań, Synergia w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, cykl wystaw Miasto Kobiet w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, Idealiści i Prowokatorzy w Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. W latach 2011-14 była kuratorką Galerii Rektorskiej, a w latach 2014-17 założycielką i kuratorką Galerii R+, obie galerie w strukturze Akademii Sztuki w Szczecinie. W latach 2010 do 2020 prowadziła Pracownię Rzeźby i Transformacji Cyfrowych, obecnie prowadzi Pracownię Form Przestrzennych i Struktur Architektonicznych na Wydziale Architektury Wnętrz.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Magdalena Małachowska. Jej pracą oraz pasją jest ekonomia i projektowanie usług. Posiada doktorat z zakresu komuinikacji w klastrach. Jako ekspert w dziedzinie projektowania usług pracowała z wieloma międzynarodowymi markami, tj. Asseco, Fuxblau, Squiz. Z jej know-how korzystają takie lokalne firmy jak City Hall czy Stowarzyszenie Media Dizajn. Magda jest mamą dwójki chłopców, jej rodzina mieszka w Szczecinie – mieście pachnącym czekoladą.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Tomasz Świtalski zajmuje się w projektowaniem graficznym – znak, wydawnictwa, plakat. W jego kręgu zainteresowań znajdują się tematy dotyczące łączenia praktycznych i teoretycznych kwestii związanych z grafiką projektową, poszukuje w nich granic i możliwości ich przekraczania. Wielokrotny Stypendysta Prezydenta Miasta Szczecina oraz stypendysta programu Erasmus, Univercidade des Bellas-Artes. Współpracował przy projektach z takimi instytucjami, firmami jak: Trafostacja Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie, Klub 13 Muz w Szczecinie, Fundacja Made in Art, Polski Związek Niewidomych (oddział w Szczecinie) czy Mazowiecki Instytut Kultury. Jego prace były prezentowane lub nagradzane w wielu wydarzeniach czy konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, takich jak: COW INTERNATIONAL DESIGN FESTIVAL (nagroda za pracę ARTIST IN RESIDENCE w kategorii LOGO – GRAPHIC DESIGN CONTEST), Peru Design Biennial :: Bienal de Diseño de Perú 2019 (POSTER DESIGN 2019 – finalista), CPT Cyprus Poster Triennial 2019, Międzynarodowe Biennale Plakatu w Lublinie, Trnava Poster Triennial 2018, POSTER QUADRENNIAL BARDEJOV 2017 czy Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą, interdyscyplinarną uczelnią artystyczną łączącą sztuki muzyczne oraz wizualne. Powstała w 2010 roku uczelnia, aktualnie realizuje kształcenie w zakresie kierunku: architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna, edukacja muzyczna, grafika, instrumentalistyka, malarstwo, sztuka mediów, wokalistyka i wzornictwo.

______________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT TAKING – THE LANGUAGE OF TOUCH 

curators’ team: Agata Kiedrowicz, Olga Kiedrowicz-Świtalska, Małgorzata Kopczyńska, Magdalena Małachowska, Tomasz Świtalski

exhibition launch: 11.09.2021, 6 pm

venue: Centrum Kultury Zamek, Laboratorium

opening times: 11.09-18.09.2021, 12 noon – 8 pm

ROOT TAKING – THE LANGUAGE OF TOUCH is a collective show of teachers of the Academy of Art. in Szczecin. It is also made up of mid-year and graduation work of the Academy students. The exhibition addresses theoretical and practical issues related to haptic sensations and use of spatial forms, objects or art installations.

The forms of landscape, like the identities and capacities of its inhabitants, are not superimposed on a material substrate, but emerge as clusters of activities within a field of relationships […] landscapes are enmeshed in life, and people’s lives are enmeshed in landscape, and this is a process that is ongoing and endless.

Tim Ingold stresses that as a community we do not live in the world, but are alive to it. Important in the context of the ROOT TAKING – THE LANGUAGE OF TOUCH exhibition was a pursuit of experience via the sense of touch and relations within four conceptually interlinked narratives – PLACE, CO/EXISTENCE, PHENOMENON/CUSTOM, I. Each narrative, while inherently autonomous and with a starting point, becomes a platform for dialogue and an exchange of emotions, impressions and sensory sensations.

narrative_01: PLACE 
– identity, identification with the space and its past, material, memory as material, memories;

narrative_02: CO/EXISTENCE
– attachment to presence, to another person, to an individual, interaction, relationship with people, continuance;

narrative_03: PHENOMENON/CUSTOM
– reference to patterns, customs, cultural contexts, everyday rituals, therapeutic aspect;

narrative_04: I 
– a personal journey, taking roots, self-reflection;

Participants:

 • narrative_01: PLACE 
 • Anna Bera
 • Blanka Jaworska
 • Jarosław Hulbój
 • KOSMOS PROJECT, Ewa Bochen, Maciej Jelski
 • Kamil Kuskowski
 • narrative_02: CO/EXISTENCE
 • Sylwia Godowska
 • Katarzyna Szeszycka
 • Kamila Osowicz
 • Dominika Pijanowska
 • narrative_03: PHENOMENON/CUSTOM
 • Estera Broda
 • Julia Łyżwińska
 • Aleksandra Szwajda
 • Karolina Sulej
 • Tomasz Świtalski
 • narrative_04: I 
 • Małgorzata Kopczyńska
 • Nikola Bińkowska
 • Teresa Otulak
 • Amanda Kępińska
 • Kinga Mońko

Academy of Art in Szczecin is the first interdisciplinary art school combining musical and visual arts. Established in 2010, it currently offers degrees in the following areas: Interior Design and Virtual Space, Music Education, Graphic Art, Instrumental Studies, Painting, Media Art, Vocal Studies, and Design.