Projektowanie Doświadczeń. Wystawa główna

Wystawy

11.09 > 20:00 | wystawa 11–18.09

Stary Browar, Słodownia +2

Wernisaż wystawy: 11.09.2021, godz. 20.00
Miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +2, Poznań
Wystawa czynna: 11-18.09, godz. 12.00-20.00

miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +2

Kuratorki wystawy: dr Ewa Maria Śmigielska, dr Magdalena Małczyńska-Umeda

asystentka kuratorek: Maja Śmigielska

Identyfikacja Wizualna: Pionty – Jakub Jezierski


Projektowanie doświadczeń to moment, w którym nasza uwaga przenosi się ze sfery „mieć” do sfery „być”. Nowe rozumienie współczesności i designu wymusza na projektantach synkretyczne wykorzystanie szerokiego spektrum oddziaływania form, które mogą mieć silny i realny wpływ kulturotwórczy.

W ramach Poznań Design Festiwal wystawa Projektowanie Doświadczeń będzie prezentowała prace powstałe na styku twórczości współczesnych projektantek i projektantów, artystek i artystów, którzy współpracowali z twórczyniami i twórcami z obszaru kultury ludowej. Na wystawie znajdą się również realizacje nawiązujące do działań z zakresu projektowania doświadczeń.

W czasach, gdy świat wirtualny i rzeczywisty przenikają się, nasze otoczenie jest nieustającą inspiracją dla ciągłego rozwoju. Jednocześnie coraz silniej odczuwamy potrzebę zakorzenienia rozumianego jako gotowość do ciągłego obserwowania natury, tradycji i codzienności. Czerpiemy z różnorodności świata, ale coraz wyraźniej widzimy, że jesteśmy tylko jego częścią.” – mówią kuratorki wystawy dr Ewa Maria Śmigielska i dr Magdalena Małczyńska Umeda.

Artyści i projektanci:

Daniel Zieliński, Tomasz Rygalik i Małgorzata Rygalik, Paweł Jasiewicz, Marlena Norowska, Bartłomiej Rey, Jakub Pionty Jezierski, Magdalena Małczyńska Umeda, Ewa Maria Śmigielska i Wojciech Blecharz, Paweł Grobelny, Szymon Zakrzewski, Agata Szydłowska, Magdalena Kochanowska, Magda Komar, Artur Frankowski, Anna Jurgielewicz, Julia Kędzierska, Daniel Zieliński, Weronika Siwiec, Ewa Hiller,Sara Kukier, Kamila Cembor, Katarzyna Chadia Przytuła.

Materiały z których będzie zbudowana wystawa zostaną poddane ponownej obróbce. Powstaną z nich torby na zakupy i inne przedmioty użytku codziennego.

W ramach wystawy głównej pojawią się między innymi prace takich artystów i projektantów jak:

Tomasz Rygalik i Małgorzata Rygalik, którzy zaprezentują swoją pracę zatytułowaną Ławka

Ławka do kontemplacji natury została zbudowana przez Tomasza i Małgorzatę Rygalik w procesie konwersacji autorów z materiałami znalezionymi w opuszczonym gospodarstwie rolnym nieopodal Dłużewa. Projekt może być przykładem przesłania Zero Waste w artystycznym wydaniu i jednocześnie sztuce użytkowej.

Tomasz Rygalik i Małgorzata Rygalik, Ławka

W ramach wystawy głównej zostanie pokazana praca Marleny Norowskiej Obwara – Urny Ceramiczne

Projekt jest eksperymentem i eksploracją wypału ceramicznego – obwary. Jest to technologia polegająca na zanurzeniu naczynia, wyjętego prosto z pieca, w sfermentowanym roztworze, a następnie schłodzeniu w czystej wodzie. Technika ma swoje korzenie w Europie Wschodniej XII wieku. Projekt przedstawia urny na prochy ludzkie oraz zwierzęce. Kształt urny jest w pewnym sensie nieuchwytny, żeby przypominać o przeznaczeniu przedmiotu. Obwara tworzy wzory niepowtarzalne, co nadaje urnie indywidualnego charakteru.

Marlena Norowska, obwara fot. Aneta Wojciechowska

Na wystawie pojawią się również prace Magdaleny Komar.

Niezwykłe tkaniny, które łączą w sobie przeszłość i przyszłość. Projektantka wymyśla wzory, hafty, aplikacje, łączy techniki. Używa tych znanych, ale stosuje je inaczej niż dotychczas. Tkanina staje się nie tylko materiałem, z którego powstają np. ubrania, ale również tworzywem dla nowego, zmieniającego się świata. O swoich pracach mówi: „ Tkaniny w zmienionej skali mogą być elementem jakiegoś akcesorium. Można zrobić z nich torbę albo kieszeń, użyć jako część dekoracji restauracji, baru, witryny sklepowej.”

______________________________________________________________________________________________________________________________

Designing Experience. The prinicipal exhibition of the Festival

Curators: Ewa Maria Śmigielska & Magdalena Małczyńska-Umeda

Signage: Jakub Pionty Jezierski

Exhibition launch: 11.09.2021, 8 pm

venue: Stary Browar, Słodownia +2

opening times: 11.09-18.09.2021, 12 noon – 8 pm

Designing experiences is the moment when our attention shifts from „to have” towards „to be”. A new understanding of contemporaneity and the wide spectrum of influence of forms forces designers to use them in a syncretic manner in pursuit of design that can have a strong and tangible cultural impact.

During the Poznań Design Festiwal 2021, the Designing Experience exhibition will showcase works created by contemporary designers and artists who collaborated with folk culture authors as well as projects that are related to the design of experience.

At a time when the virtual and the actual worlds are so close to each other on a daily basis, our immediate environment is a constant inspiration for continuous development. At the same time, we increasingly feel the need to take roots, which we do by being constantly mindful of nature, tradition and everyday life. We draw on the diversity of the World, but we see more and more clearly that we are only a part of it.