Projekt Zakorzenienie. Liceum Da Vinci

Wystawy

11.09 > 20:00 | wystawa 11–18.09

Stary Browar

autorzy wystawy: uczniowie Liceum Akademickie Da Vinci w Poznaniu

Wernisaż wystawy: 11.09.2021, godz. 20.00
Miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia+2, Poznań
Wystawa czynna: 11-18.09, godz. 12.00-20.00

miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +1


Zakorzenienie to projekt tych, którzy najmocniej odczują konsekwencje kryzysu klimatycznego. Poszczególne realizacje młodzieży z poznańskiego Liceum Da Vinci zostały wykonane z myślą o środowisku i koncentrują się na wdrażaniu w codzienne życie praktyk gospodarki obiegu zamkniętego, współdzieleniu oraz hakowaniu rzeczywistości, które pozwala pozostawać w zgodzie z matką naturą. Źródłem inspiracji była przeszłość i rzemiosło pozostające głęboko zakorzenione w synergii człowieka z przyrodą i jej nieuchronnymi prawami. 

O twórcach

Prace powstały nakładem sił uczniów Liceum Akademickiego Da Vinci, dla których poszukiwanie praktycznych rozwiązań dla realnych problemów jest podstawą działania w ramach warsztatów przeprowadzanych metodą projektową z zaangażowanie metodologii design thinking. Jest to unikalny w skali polskiej szkoły projekt, dołączenia zajęć o wymiarze praktycznym i eksperymentatorskim do klasycznego nauczania przedmiotowego. Celem jest uwrażliwienie na problemy współczesnego świata i otwarte poszukiwania na nie remediów. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

Root Taking. A project

exhibition authors: students of Da Vinci Academic Secondary School in Poznań

Launch: 11.09.2021, 8 pm

Venue: Stary Browar / Old Brewery, Słodownia +1

Opening time: 11.09-18.09.2021, 12 noon – 8 pm

Root Taking is a project of those who will be the hardest hit by the climate crisis. Young people from the Da Vinci Academic Secondary School in Poznań made these works thinking about the natural environment. They focus on implementing on a daily basis the practice of a circular economy, sharing and hacking reality to stay in harmony with mother nature. The source of inspiration came from the past and from the crafts that remain deeply rooted in the synergy of man with nature and its inevitable laws.

About the authors

The works have been created by students of Da Vinci Academic Secondary School, who participate in workshops where they work on projects with the use of the design thinking methodology, in order to find practical solutions to real problems. It is a unique school project on a national level, where practical and experimental classes are added to traditional curricula. The aim is to raise awareness of the problems of the contemporary world and to openly seek remedies for them.