PANEL 3 – Konferencja: Zakorzenienie. Inspiracja tradycją

Poznań design talks

10.09 | 13:20–15:00

CK Zamek

10 września 2021 (piątek)
godz. 13.20–15.00, CK ZAMEK, Scena Nowa
Poznań Design Talks. Konferencja: Zakorzenienie. Inspiracja tradycją 

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy przez formularz rejestracyjny dostępny: https://bit.ly/pdf21

III panel
Relacje między sztuką ludową a współczesnym designem.

Współczesna ludowość w sztuce i designie – Ewa Maria Śmigielska, Magdalena Małczyńska Umeda

Doświadczanie sztuki. Projektowanie nowych relacji. Magdalena Kochanowska

Polskie gry designu z ludowością. Piotr Korduba

Wizualne formy protestu i ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Jakub Jezierski

Wyzwania nowoczesnych mediów w kontekście projektowania doświadczeń. Joanna Parczyńska

Projektowanie doświadczeń – z perspektywy producentki. Anna Makowska

Spotkajmy się. Projektowanie zmiany społecznej na przykładzie Paktu dla Kultury. Beata Chmiel

Sztuki trzeba się nauczyć. Paweł Kowalewski

Praktyki kulturowe. Jacek Kurczewski

Moderatorka dyskusji: Karolinę Dudek 

Panel składa się z pięciominutowych wystąpień, po których nastąpi część dyskusyjna.

W czasach, gdy światy wirtualny i rzeczywisty przenikają się, nasze otoczenie jest nieustającą inspiracją dla ciągłego rozwoju. Jednocześnie coraz silniej odczuwamy potrzebę zakorzenienia rozumianego jako gotowość do ciągłego obserwowania natury, tradycji i codzienności. Czerpiemy z różnorodności Świata, ale coraz wyraźniej widzimy, że jesteśmy tylko jego częścią.

Wątki poruszane podczas dyskusji:

  • Mieć czy być – nowe wyzwania współczesności
  • Dziedzictwo kulturowe i Design – synergia pomiędzy sztuką ludową a designem współczesnym, inspiracja sztuką ludową w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesności
  • Rola sztuki i jej doświadczanie w świecie cyfryzacji i techniki
  • Rola designu w kształtowaniu postaw społecznych i kulturowych

Panelistki i paneliści dyskutować będą na temat skomplikowanych relacji między sztuką ludową a współczesnym designem. Odpowiedzą na pytanie, czy inspiracja sztuką ludową może pomóc w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesności. Rozmowa dotyczyć będzie także roli sztuki i designu w kształtowaniu doświadczeń w świecie cyfryzacji i techniki oraz postaw społecznych i kulturowych. W szczególności współczesnych stylów życia, sposobów wykonywania pracy i funkcjonowania w przestrzeni publicznej i prywatnej. Istotnym wątkiem rozmowy będzie relacja dwóch pojęć: „mieć” i „być”.

dr Karolina Dudek

Doktor nauk społecznych w zakresie socjologii. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN, studiów podyplomowych Instytutu Polonistyki Stosowanej UW, zarządzania i marketingu oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej, etnologii na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie pracuje również w Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Zarządzania, gdzie prowadzi zajęcia z teorii zarządzania, współczesnych wyzwań i nowy trendów w zarządzaniu oraz badania strategii konkurowania producentów mebli biurowych poprzez skuteczne wykorzystanie wzornictwa. W latach 2013-2015 realizowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN projekt Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium). Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW (m.in. Oddolne tworzenie kultury (2013-2016), Obrazy różnorodności kulturowej i dziedzictwa (2013-2015) i w Instytucie Socjologii UW. Współautorka filmu antropologicznego Żeby to było ciekawe… (2009) zrealizowanego jako projekt badawczy (grant MNiSW). Od 2012 roku jest związana z redakcją „Stanu Rzeczy”, od 2016 roku jest zastępcą redaktora naczelnego. Współredaktorka tomów Nowe kłopoty z kulturą (2016) i Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015) oraz numeru tematycznego „Stanu Rzeczy” poświęconego związkom nauki i sztuki (2013). Autorka książek Koniec ery calvadosu. Praca i design w późnej nowoczesności (2019) oraz Sieci wiedzy. Teoria zarządzania między nauką a praktyką (2018) oraz kilkudziesięciu artykułów, współautorka książki Pustynia kulturalna? Siedem szkiców o działaniu na Grochowie (wspólnie ze Sławomirem Sikorą). Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań. Od kilku lat związana jest zawodowo z branżą nieruchomości biurowych. Pracuje jako Dyrektor Workplace Strategy w Forbis Group: wspiera organizacje w budowaniu strategii nowoczesnych środowisk pracy i zarządzaniu zmianą związaną z wdrażaniem nowych stylów pracy. Jest prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy. Dla magazynu „Obiekty” pisze o współczesnych środowiskach pracy i wykorzystywaniu badań w projektowaniu.

Prof. dr hab. Jacek Kurczewski. Katedra Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa, Uniwersytet Warszawski

Wykładowca Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1965 r. zajmuje się pracą naukową na UW, początkowo na Wydziale Filozofii i Socjologii jako asystent w Katedrze Historii i Teorii Moralności pod kier. Prof. Marii Ossowskiej, później pod kierunkiem prof. Adama Podgóreckiego, od 1973 r. po uzyskaniu doktoratu jako adiunkt, a następnie po habilitacji w 1983 r. jako docent w IPSiR (na prawach wydziału) a od 1990 r. w ISNS UW. Od 1995 profesor tytularny, od 1999 profesor zwyczajny. W latach 1987-1996 przez trzy kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Profilaktyki Społecznej, od 1994 kierował Katedrą. Był kilkakrotnie Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Tow. Socjologicznego, pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Studiów Politycznych. Kilkakrotnie był członkiem zarządu Komitetu Badawczego Socjologii Prawa Międzynarodowego Tow. Socjologicznego; 1996—1999 był redaktorem naczelnym „Polish Sociological Review”, jest redaktorem naczelnym „Societas/Communitas” wydawanego przez ISNS UW. Brał udział jako kierownik badań w Polsce w projektach międzynarodowych: 1968, Image of the World in the Year 2000 European Comparative Project of Vienna UNESCO Centre for Coordination and Documentation in Social Sciences; 1976 Local Legal Systems European Comparative Project of Vienna UNESCO Centre for Coordination and Documentation in Social; 2000 Third Sector and Governance World Ford Foundation’s Project, OSI/EU Accession Monitoring Program, (por. report on Corruption and Anti-Corruption Policy in Poland z M. Fuszarą and G. Kopińską). Prowadził dydaktykę z socjologii, kryminologii, metodologii nauk społecznych, teorii socjologicznych i antropologii kulturowej oraz szeregu przedmiotów szczegółowych, przede wszystkim socjologii i antropologii prawa. Uczył, wykładał gościnnie lub był na stażach naukowych: 1979, Associate Professor, Sociology Department, George Washington University, Washington, D.C.; 1986, Visiting professor, Research School for Social Sciences, Australian National University, Canberra, A.N.T. (badanie Village Courts, Highlands, Papua New Guinea), 1990, Visiting Professor, Institute for Sociology of Law, Oslo University, Norway; 1991, Visiting professor, Wayne State University, Detroit, Ill; 1994, Visiting professor, Kellogg Center for International Studies, University of Notre Dame, Ind.; 1996, Visiting Professor, International Institute, University of Michigan, Ann Arbor; 1996 i 1997 Teaching Professor in International Master in Sociology of Law Programme, IISL, Oñati, Spain; 1995 lecturer at „NGOs and Law in Central Asia“ conference at Issyk-kul, Kirghizstan; 1996 lecturer on Rule of Law, Democracy and NGOs (East-West Project), Open Society Institute, Bishkek, Kirghizstan; 1997/98 Academic Director, International Institute for the Sociology of Law, Oñati, Spain; 1999, Visiting Fellow, Institute for Human Sciences, Vienna, Austria, 2007, Visiting Professor, A’in Shams University, Cairo, 2008, Fellow, Rockefeller Foundation International Center, Bellagio, Italy; Od 2001 – International Associate of Oxford University Centre for Family Research and Family Policy. Pełnił funkcje publiczne w latach 1980-1992 jako doradca “Solidarności”, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik Okrągłego Stołu (podstolik ds. wolności stowarzyszeń), poseł i wicemarszałek Sejmu RP I kadencji. W 2007 r. odznaczony za działalność publiczną przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Współtworzył prawo ograniczające cenzurę (1981), prawo o przeciwdziałaniu narkomanii (1987), prawo o zgromadzeniach (1990), kodeks służby cywilnej (2003). Był członkiem rad programowych TVP, rady ds. transplantacji przy Ministrze Zdrowia, rady przy KG Policji. Bezpartyjny, członek NSZZ „Solidarność”. Członek Rady Programowej Fundacji CBOS, członek Rady Nadzorczej Fundacji Instytut Lecha Wałęsy.

dr hab. Magda Kochanowska, prof. ASP

Z wykształcenia jest projektantką, a także autorką licznych publikacji dotyczących wzornictwa w pismach specjalistycznych i popularnych. Od 2005 roku jest związana z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Teorii i Historii Designu. W 2010 roku obroniła doktorat, a w 2020 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Zajmuje się teorią i krytyką designu oraz metodologiami projektowymi. Przez wiele lat była redaktorem w kwartalniku projektowym 2+3D. W latach 2011-12 wykładała na Universidad Europea de Madrid. Realizowała polskie i międzynarodowe projekty wystawiennicze w kraju i za granicą. W 2014 roku tworzyła „Polish Job” – wystawę polskiego designu prezentowaną podczas Design Week w Mediolanie. Była kuratorem generalnym polskiej prezentacji designu na II Biennale Designu w Istambule 2014. W 2016 roku zrealizowała wystawę polskiego projektowania w ramach XXI Triennale di Milano. Razem z Weroniką Rochacką Gagliardi prowadzi firmę Design Provision, która specjalizuje się z stosowaniu metod projektowych w procesach tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Jest współautorką Design Mindset Detector™ – narzędzia psychometrycznego, które diagnozuje indywidualne predyspozycje do stosowania metod projektowych i wspiera w rozwoju.

Prof. UAM dr hab. Piotr Korduba

historyk sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki UAM, zajmuje się kulturą zamieszkiwania, wzornictwem, niemiecko-polskimi relacjami artystyczno-historycznymi, a także problematyką miejską. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, DAAD, Herzog-August Bibliothek w Wolfenbüttel. Autor wielu artykułów i książek, w tym: Patrycjuszowski dom gdański w czasach nowożytnych (Warszawa 2005), Sołacz. Domy i ludzie (Poznań 2009, 2012); Na starym Grunwaldzie. Domy i ich mieszkańcy (Poznań 2012) [wraz z A. Paradowską]. Ostatnio wydał Ludowość na sprzedaż. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego, Cepelia, Instytut Wzornictwa Przemysłowego, Warszawa 2013 oraz przygotował międzynarodową wystawę oraz publikację Ernst Stewner – niemiecki fotograf Polski/Ernst Stewner – ein deutscher Fotograf in Polen, Marburg 2014 [wraz z D. Poppem]. 

Joanna Parczyńska Wyzwania nowoczesnych mediów w kontekście projektowania doświadczeń.

Doświadczona menedżerka mediów, wydawczyni i producentka. Tworzyła, współtworzyła i wprowadziła na rynek duże ogólnopolskie projekty medialne takie jak „Dziennik Metro”, gazetę „Naszemiasto”, “Wideo Wyborczej”. Zarządzała obszarem Kultury “Gazety Wyborczej”. Koordynowała i integrowała kilkaset serwisów lokalnych „Naszemiasto” i „MojeMiasto” w skali ogólnopolskiej. Pracowała jako dyrektor zarządzający dla dużych wydawców – Agory, Polska Press oraz dla firmy Gemius – zajmującej się badaniami internetu. Projekty medialne, którymi zarządzała były nagradzane w kraju i za granicą.

Anna Makowska Projektowanie doświadczeń – z perspektywy producentki.

Anna Makowska producentka teatralna, muzyczna i filmowa, kuratorka. Ukończyła Wydział Produkcji PWSTViT w Łodzi oraz Hungarystykę i Integrację Europejską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2008-2018 związana z Nowym Teatrem w Warszawie, gdzie zajmowała się produkcją . Przez 9 lat wspólnie z Pawłem Mykietynem i Wojciechem Blecharzem współtworzyła festiwal muzyczny Instalakcje i program muzyczny Nowego Teatru. Obecnie współtworzy program artystyczno-edukacyjny w Wolskim Centrum Kultury i tworzy wspólnie z Fundacja Automatophone festiwal „Opera Dla Głuchych”.

Beata Chmiel Spotkajmy się. Projektowanie zmiany społecznej na przykładzie Paktu dla Kultury.

Menedżerka kultury i ekspertka ds. komunikacji, analityczka mediów z doświadczeniem dziennikarskim i zarządczym w prasie polskiej i europejskiej. Pełniła funkcję dyrektorki ds. rozwoju Muzeum Narodowego w Warszawie i pełnomocniczki dyrektora ds. badań i rozwoju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Aktywistka społeczna i animatorka kultury, jest zaangażowana w aktywizację oraz mobilizację osób, stowarzyszeń i grup nieformalnych, w celu budowy i promowania partycypacyjnego modelu demokracji, postaw obywatelskich, oddolnego stowarzyszania się, podejmowania inicjatyw obywatelskich, rozwiązywania problemów krajowych i lokalnych oraz transferu wiedzy. Jest jedną z liderek ruchu Obywatele Kultury, nieformalnego i woluntarystycznego ruchu obywatelskiego na rzecz zwiększenia nakładów na kulturę i zmiany zasad zarządzania i finansowania kultury. Sygnatariuszka podpisanego z rządem Paktu dla Kultury i współprzewodnicząca Zespołu ds. Paktu dla Kultury przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Współinicjatorka Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych, kampanii przeciwko mowie nienawiści Wybieram bez Hejtu oraz porozumienia obywatelskiego Kultura Niepodległa. Jedna z liderek ruchu Kobiety Filmu, powstałej w 2016 roku nieformalnej inicjatywy, zrzeszającej kobiety reprezentujące wszystkie zawody branży audiowizualnej, działającej na rzecz wyrównania szans zawodowych i wdrażania równości płci w branży filmowej. Autorka projektów badawczych i redaktorka m.in. zbioru „Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem”, wielojęzycznego tomu poezji „City of Poets” oraz studiów “The Bridge Generation. Complexities, Issues and Perspectives of Youth in Poland”. Członkini Polskiego PEN Clubu i zarządu stowarzyszenia Kobiety Filmu jest odznaczona honorowym tytułem Zasłużony Działacz Kultury i laureatką Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy.

dr hab. Paweł Kowalewski, adiunkt Wydział Wzornictwa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Polski malarz, autor instalacji, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, założyciel i prezes zarządu agencji komunikacji marketingowej Communication Unlimited. Paweł Kowalewski należy do założycieli formacji artystycznej Gruppa – jednej z czołowych grup artystycznych drugiej połowy XX wieku. Twórczość Kowalewskiego jest zróżnicowana gatunkowo, obejmuje malarstwo na płótnie i papierze, rzeźbę, instalacje i ready mades. Wszystkie te elementy zawierała już wieloczęściowa i rozbudowana formalnie praca dyplomowa pt. „Sztuka osobista, czyli prywatna” (1983). Od 1985 roku jest wykładowcą na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie ze stopniem doktora habilitowanego. Wykładał na uczelni malarstwo, a od 1994 roku prowadzi zajęcia z budowy marki. Współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA. Jako jedyny Polak po raz drugi zasiada w strukturach międzynarodowych tej organizacji, pełniąc funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za kraje europejskie.

Jakub Jezierski, Wizualne formy protestu i ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych.

Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, wykładowca Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Specjalizuje się w projektowaniu prasowym, edytorskim i typografii. Oprócz współpracy z dużymi wydawnictwami w swoim portfolio ma projekty dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Teatru Nowego, Teatru Studio, Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Instytutu Adama Mickiewicza. Na zlecenie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki dwukrotnie tworzył identyfikację i projekt wnętrz dla Galerii Kordegarda. Inicjując Projekt Kordegarda, wystawą VVariacje, zaprezentował przestrzenne interwencje typograficzne. Jest współzałożycielem i aktywnym członkiem Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Prowadzi niezależną działalność projektową w zakresie projektowania wystawienniczego, systemów informacji wizualnej dla instytucji kultury oraz grafiki wydawniczej dla fundacji kulturalnych.

Ewa Maria Śmigielska

Ewa Maria Śmigielska ukończyła z wyróżnieniem studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Rzeźby w Pracowni Przestrzeni Audiowizualnej Profesora Grzegorza Kowalskiego (aneks do dyplomu w Pracowni Rysunku u Profesor Zofii Glazer-Rudzińskiej). Aktualnie pracuje na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. W swojej praktyce artystycznej zajmuje się rysunkiem, rzeźbą, video, video instalacją oraz scenografią. Ma na koncie szereg wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą. Wykładowczyni prestiżowej uczelni Sichuan Fine Arts Institute w Chinach (Wydział Rzeźby). W 2021 roku miała indywidualną wystawę “Follow the Dragon” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Autorka scenografii, kostiumów i współautorka video do opery „Transkryptum” w reżyserii Wojtka Blecharza wystawionej w Operze Narodowej w Warszawie w 2013. Współkuratorka i uczestniczka wystaw w kraju i za granicą, m.in.: „Wybór Narzędzia” w Galerii Spokojna w Warszawie (2012), części polskiej wystawy w Kopenhadze It’ s hardly softcore w BUS Garage (2011) oraz II odsłony wystawy „Zmiana Medium” w jeleniogórskiej BWA (2011). Uczestniczka m.in. Wystawy V Międzynarodowego Konkursu Rysunku Wrocław 2012, „Kowalski Gutt dwie pracownie” w Salonie Akademii w Warszawie, „Regress Progress – Architektura działania” w CSW Zamek Ujazdowski, wystawy „Sekwencje” w lubelskim oddziale Zachęty. Uczestniczka „Instalakcji” w Nowym Teatrze w Warszawie w 2013. Była także uczestniczką sekcji studenckiej reprezentującej Polskę na Praskim Qvadriennale Scenografii. Wśród jej wystaw można wymienić m.in.: Regress Progress-Architektura Performansu w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie (2011); sekcja studencka reprezentacji Polski na Praskim Quadriennale Scenografii w Pradze (2011); V Międzynarodowy Konkursu Rysunku we Wrocławiu w Muzeum Architektury; Kowalski-Gutt we Wrocławiu (2012). Ewa Maria Śmigielska była także kuratorem Wystawy „Kowalnia” w Rondzie Sztuki w Katowicach w ramach festiwalu Ars Cameralis (2014). W ramach festiwalu Avant Art  na wystawie Krytyczny potencjał dźwięku w Moskwie zaprezentowała najnowszy Projekt Space|volume|Body (2016). Ambasadorka Współpracy międzyuczelnianej Polska – Chiny (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie i Syczuański Instytut Sztuki).

Dr Magdalena Małczyńska-Umeda

Wykładowca w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Grafik i projektant informacji w StoryVisio. Magdalena Małczyńska-Umeda ukończyła studia magisterskie na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1999 roku. W 2017 roku obroniła doktorat z infografiki. Od 2018 roku jest wykładowcą w Pracowni Podstaw Komunikacji Wizualnej. Jest współzałożycielką Stowarzyszenia Grafików. W 2010 roku była Stypendystką Miasta Warszawy. Regularnie bierze udział w wystawach, konferencjach i seminariach z zakresu projektowania informacji wizualnej. Pracuje w StoryVisio, które specjalizuje się w projektowaniu informacji wizualnych, reprezentacji danych numerycznych, diagramów i modeli. Od 2019 roku wraz z Ewą Marią Śmigielską i Jakubem Pionty Jezierskim jest członkiem kolektywu artystycznego Ruch 3 Gwiazd. Realizacje i osiągnięcia ostatnich lat: indywidualna wystawa infografik pt. „25 lat Polski w strasburskim systemie ochrony praw człowieka” w ramach Seminarium Warszawskiego, Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich (2018), wystawa indywidualna infografika „Infostory” (2017), indywidualna wystawa infografik „20 lat Polski w Strasburskim Systemie Ochrony Praw Człowieka” w siedzibie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (2013), indywidualna prezentacja prac na Wystawa członków STGU w Galerii Fort Sokolnickiego (2013), udział w wystawie zbiorowej w Galerii Tybetańskiej w Warszawie (2012), publikacja infografik w miesięczniku „Media & Marketing Polska”, pierwsza nagroda i nagroda publiczności w konkursie na iluminację strony Biblii, organizowanym przez Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (2012), wyróżnienie w konkursie Centrum Cyfrowe za infografikę „Budżet Polski” (2011).