PANEL 1 – Konferencja: Zakorzenienie. Inspiracja tradycją

Poznań design talks

10.09 | 10:00–11.30

Centrum Kultury Zamek

10 września 2021 (piątek)
godz. 10.00-11.30, CK ZAMEK, Scena Nowa
Poznań Design Talks. Konferencja: Zakorzenienie. Inspiracja tradycją 

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona!

Obowiązują zapisy przez formularz rejestracyjny dostępny: https://bit.ly/pdf21

10.00-10.15 Oficjalne otwarcie. Przywitanie gości.

I panel. Dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dla sektora kreatywnego

10.15-10.30 Dziedzictwo – jak o tym uczyć? Michał Wiśniewski. Akademia Dziedzictwa Międzynarodowego Centrum Kultury.

10.30-10.45 Elementy dziedzictwa w procesach rewitalizacyjnych. Jacek Grunt Mejer. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Warszawy ds. rewitalizacji

10.45-11.00 Inspiracja i interpretacja dziedzictwa. Kilka refleksji spoglądając na Poznań. Monika Herkt. Poznańskie Centrum Dziedzictwa.

11.00-11.30 dyskusja / Moderatorka dyskusji: Aleksandra F. Michalska

11.30-11.40 przerwa

Moderatorka dyskusji:

Aleksandra F. Michalska – absolwentka bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UAM, studiów podyplomowych z kulturoznawstwa, historii sztuki na UAM oraz indywidualnej specjalizacji z malarstwa i ikonopisania na Akademii Sztuk Pięknych w Sofii. W latach 2003 – 2007 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, a w latach 2007-2009 w Ambasadzie RP i Instytucie Polskim w Sofii, promując kulturę polską za granicą. Od 2011 r. prowadzi zajęcia semestralne z ikonopisania na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, w ramach Uniwersytetu III Wieku i równolegle od 2017 do 2019 r. prowadziła zajęcia z tej samej dziedziny na Akademii Seniora w Collegium da Vinci. Kuratorka wystaw artystycznych, m.in. artystki z zespołem Downa – Sylwii Taciak. Od 2018 r. doktorantka w Zakładzie Semiotyki Kultury na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa UAM. Członkini European Society of Women in Theological Research (ESWTR). W centrum jej zainteresowań badawczych znajduje się semiotyka ikony oraz jej wielowymiarowy proces recepcji, a także współczesne przemiany religijności.
Zaangażowana społecznie w wiele inicjatyw podejmujących ochronę dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Autorka wydarzeń popularyzujących przeszłość materialną i niematerialną wśród lokalnych społeczności regionu.

Prelegentki/Prelegenci:

Michał Wiśniewski.

Dziedzictwo – jak o tym uczyć?

W ciągu ostatniego półwiecza pojęcie dziedzictwa zrobiło zawrotną karierę, spychając z piedestału pojęcie zabytku oraz prowokując do szerokiego, holistycznego spojrzenia na wartości materialne i symboliczne, które człowiek stworzył na przestrzeni wieków. W świecie, w którym jedyną stałą jest zmiana, dziedzictwo stało się także punktem oparcia i metodą poszukiwania lub budowania od podstaw korzeni. Sukces dziedzictwa sprawił, że miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii, niekoniecznie o wartościach artystycznych lub kulturowych, stały się magnesami przyciągającym tłumy turystów i ogniskującymi wokół siebie debatę publiczną.
Czym właściwie jest dziedzictwo i jak o nim opowiadać oraz uczyć? Od ponad dwudziestu lat na te pytania odpowiedzi poszukuje Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Liczne międzynarodowe konferencje, letnie programy edukacyjne oraz studia podyplomowe – Akademia dziedzictwa to tylko klika spośród działań instytucji, która w dziedzictwie dostrzega platformę do dialogu międzykulturowego oraz do bardziej zrównoważonego modelu rozwoju. Tematem wykładu będzie poszukiwanie granic dziedzictwa oraz uczenie się zawartych w dziedzictwie ukrytych kodów kulturowych, które szczególnie w kontekście Europy Środkowej decydują o płynności i nieuchwytności tożsamości kulturowej naszego regionu.

Dr Michał Wiśniewski – pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej) oraz Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, członek zarządu Fundacji Instytut Architektury, koordynator programu studiów podyplomowych Akademia Dziedzictwa. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii architektury Krakowa i Polski w XX wieku, m.in. opracowań monograficznych na temat działalności krakowskich architektów Ludwika Wojtyczki, Adolfa Szyszko-Bohusza. Autor lub współautor wystaw poświęconych historii architektury, m.in. wystawy „Figury niemożliwe” pokazanej w Pawilonie Polskim podczas Międzynarodowego Biennale Architektury w Wenecji w 2014 roku.

Jacek Grunt Mejer. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Warszawy ds. rewitalizacji.

Elementy dziedzictwa w procesach rewitalizacyjnych.

W kontekście miejskim dziedzictwo na ogół kojarzy się z zabytkowymi budynkami. W ramach warszawskiego programu rewitalizacji oczywiście dbamy zarówno o dopracowane konserwatorsko remonty należących do miasta obiektów – głównie kamienic komunalnych, ale też bardziej wyjątkowych przestrzeni – takich jak Pałacyk „Konopacyk” – filia domu kultury, czy drewniany budynek świetlicy środowiskowej – Ognisko „dziadka” Lisieckiego. Ciekawym połączeniem funkcji jest też siedziba Teatru Baj wraz z przedszkolem. Natomiast nieco mniej oczywistą działalnością w kontekście dziedzictwa jest wsparcie rzemiosła, zebranie historii mówionych czy działania artystyczne nawiązujące do praskich „maryjek” – dziesiątek podwórkowych kapliczek.

Jacek Grunt-Mejer, pełnomocnik prezydenta m.st. Warszawy ds. rewitalizacji. Psycholog, absolwent międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW, autor bloga „Strefa Piesza”, ekspert zajmujący się zrównoważonym transportem, przestrzenią publiczną oraz bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów. Współpracował z Najwyższą Izbą Kontroli, Sejmem RP, Ministerstwem Rozwoju i Infrastruktury. Od września 2015 roku koordynuje wdrażanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy oraz prowadzi zajęcia w School of Ideas na Uniwersytecie SWPS.

Monika Herkt.

Inspiracja i interpretacja dziedzictwa. Kilka refleksji spoglądając na Poznań.

U podstaw naszej działalności leży przekonanie, że miasta nie da się opowiedzieć w jeden sposób. Trzeba je przedstawiać zawsze na nowo, przystępnie i angażująco, wykorzystując różne metody i formy. Nasze inspiracje sięgają przeszłości, ale celem jest działalność na rzecz teraźniejszości i przyszłości. Opowieść Poznańskiego Centrum Dziedzictwa rozpoczyna się w Bramie Poznania, rozwija na Trakcie Królewsko-Cesarskim i kontynuowana jest dzięki kolejnym markom, do których należą: Centrum Szyfrów Enigma, Galeria Śluza oraz Fest Fyrtel. Inspiracje z przeszłości łączymy z ideą interpretacji dziedzictwa. Dzięki temu o mieście możemy myśleć i opowiadać w sposób dostępny oraz odwołując się do doświadczeń i potrzeb odbiorców i odbiorczyń. Uwzględniamy przy tym dialog ze społecznością lokalną, szukając nowych punktów odniesienia.

Monika Herkt. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wiedzy o sztuce na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkini Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, trener programu ECHOCAST Polska. Od 2000 r. związana z samorządem miasta Poznania, w latach 2007–2013 odpowiedzialna za przygotowanie i wdrażanie Strategii Traktu Królewsko-Cesarskiego, współinicjatorka i współautorka koncepcji produktu turystycznego Brama Poznania (2007-2014), zastępczyni dyrektora Centrum Turystyki Kulturowej Trakt (2009-2019). Autorka seminariów z cyklu „Odbiorcy instytucji kultury”. Dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa.