New vintage

Wystawy

11.09 > 20:00 | wystawa 11–18.09

Stary Browar

wernisaż: 11.09.2021, godz. 20.00

miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +2

wystawa czynna: 11-18.09.2021, w godz. 12.00-20.00

miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +1

Czy tradycję można uświetnić opowiadając ją w nowy sposób?

Kolekcja foteli “New Vintage” redefiniuje i uwspółcześnia przykłady wzornictwa z okresu PRL-u. Meble te jako produkt masowy musiały dostosować się do szerokiej gamy konsumentów. Ich celem było przede wszystkim spełnienie podstawowych potrzeb użytkownika z tamtych czasów. Obecnie, gdy posiadamy nowe możliwości i nowe potrzeby, warto zastanowić się nad tym czy i w jaki sposób poddać meble transformacji.

Marta Adamczak traktuje renowację jako proces nadpisywania historii zastanego przedmiotu. Czerpie z bogatej tradycji modernizmu oraz poszukuje inspiracji w wyrazistych nurtach w sztuce, nadając swoim fotelom świeżości i śmiałości. W ten sposób stanowią one wyrazisty akcent we współczesnych pomieszczeniach, spełniając nowe potrzeby ekspresji indywidualności, jednocześnie pozostając w kontakcie z historią.

Każda tradycja, także ta polskiego designu, potrzebuje języka na miarę naszych czasów, który pozwoli jej opowiedzieć swoją historię na nowo i osadzi ją w nowych kontekstach, w świecie nieustających zmian i ogromnych możliwości wyboru.


Marta Adamczak prowadzi KOSMIKO STUDIO – autorską pracownię renowacji mebli orbitującą wokół foteli. Koordynatorka i autorka wielu projektów artystycznych i kulturalnych, która swoje zainteresowania filmem i popkulturą wykorzystuje w pracy z materią. Tworzy kolekcje foteli inspirowane naturą, kosmosem oraz sztuką lat 60 i 70-tych. Zajmuje się także fotelami wytwarzanymi na indywidualne zamówienie. Eksperymentuje z formą zastanych mebli by nadać im nowe tchnienie, unowocześnić formę, nadpisać nową funkcjonalność. Kierując się ekologicznym zamysłem, wierzy, że dawanie drugiego życia obiektom, pozwoli im ponownie zdobić wnętrza i cieszyć ich posiadaczy każdego dnia.

https://kosmikostudio.pl

https://www.instagram.com/kosmikostudio/


fot. Kasia Sekuła
fot. Dawid Majewski
fot. Dawid Majewski

Tittle of the exhibition: New Vintage

Can tradition be honored by telling it in a new way?

The „New Vintage” armchair collection redefines and refreshes examples of design from the communist period. As a mass product, this furniture had to adapt to a wide range of consumers. Their aim was first and foremost to meet the basic needs of the user at that time. Now that we have new opportunities and new needs, it’s worth considering whether and how to give furniture a transformation.

I treat renovation as a process of writing over the history of an object. I draw from the rich tradition of modernism and look for inspiration in expressive trends in art, giving my chairs freshness and boldness. In this way, they are a distinctive accent in contemporary rooms, meeting the new needs for expressing individuality while remaining in touch with history.

Every tradition, including the one of Polish design, needs a language for our times which will allow it to tell its story anew and set it in new contexts, in a world of constant change and great possibilities of choice.

Marta Adamczak runs KOSMIKO STUDIO, her own furniture renovation workshop centering unique armchairs. Coordinator and author of many artistic and cultural projects, she uses her interest in film and pop culture in her work with matter. She creates armchair collections inspired by nature, cosmos and art of the 60s-70s. She also works on
custom-made armchairs. She experiments with the form of existing furniture in order to give it a new breath, modernise the form, and add new functionality if needed.. Guided by ecological notions, she believes that giving a second life to objects, preferably well-designed ones, will allow them to embellish interiors again and make their owners happy every day.