C-IDEA Design Award. Międzynarodowa wystawa pokonkursowa

Wystawy

11.09 > 20:00 | wystawa 11–18.09

Stary Browar

Wernisaż: 11.09.2021, godz. 20.00

miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +2

miejsce ekspozycji wystawy: Stary Browar, Słodownia +1

wystawa czynna: 11-18.09.2021, godz. 12.00-20.00

W 2021 roku C-IDEA Design Award współpracuje z Poznań Design Festiwal. Międzynarodowa wystawa C-IDEA Design Award przybędzie do Poznania 11 września 2021 r. na otwarcie Poznań Design Festiwal.  

Podczas wystawy zostaną zaprezentowane prace laureatów nagrody z 2020 roku. Prace te obejmują dziedziny takie jak architektura, architektura wnętrz, produkcja dóbr konsumpcyjnych i projektowanie mody, co daje publiczności możliwość przyjrzenia się wybitnym pracom projektowym z różnych kategorii i perspektyw.

Informacje o C-IDEA Design Award

C-IDEA to doroczny międzynarodowy konkurs designu oceniany przez jurorów. Celem jego jest rozpoznanie i promowanie wizjonerskich talentów w wielu kategoriach, począwszy od projektowania w dziedzinie komunikacji, wzornictwa przemysłowego, architektury, architektury wnętrz, mody i nowych mediów.

C-IDEA stara się kreować dynamiczne i angażujące doświadczenie, zapewnia wszystkim projektantom niepowtarzalną platformę do prezentowania i dalszego rozwijania talentów.

Wystawy C-IDEA Design Award odbyły się dotąd w wielu krajach i regionach. W ciągu ostatnich paru lat np. w Rosji, Korei, Czechach, czy na Tajwanie. Celem jest zapewnienie profesjonalistom w dziedzinie designu możliwości rozwoju, zwiększenia rozpoznawalności oraz stworzenia szansy na produkcję własnych projektów.

Ogólne informacje o wystawie

Tytuł: C-IDEA Design Award Exhibition 2021 / Projekty laureatów C-IDEA Design Award 2020

Organizator: C-IDEA Design Award / Poznań Design Festiwal

C-IDEA Design Award Exhibition 2021 / The winners’ designs for the C-IDEA Design Award 2020

Wernisaż: 11.09.2021, godz. 20.00 / miejsce wernisażu: Stary Browar, Słodownia +2

miejsce ekspozycji: Stary Browar, Słodownia +1

wystawa czynna: 11-18.09.2021, godz. 12.00-20.00


C-IDEA Design Award is involved in cooperation with Poznan Design Festival in 2021. On 10 September 2021, the C-IDEA Design Award international exhibition will come to Poznan, Poland to celebrate the opening of the Poznan Design Festival.  

One of the highlights of the design festival will be the international design exhibition that is organized by C-IDEA Design Award. During this exhibition, the award winners’ works that are from 2020 will be exhibited. The works ranged from architecture and interior design to manufacturing consumer goods to fashion design that gives the audiences the opportunity to have a look at outstanding design works from different categories and perspectives. 

About C-IDEA Design Award

The C-IDEA is the Worlds’  annual juried design competition that aims to recognize and promote visionary talents in a wide array of categories ranging from communication design, industrial design, architecture, interior design, fashion design, and new media.

C-IDEA aims to create a dynamic and immersive experience, C-IDEA provides a unique platform for all designers to demonstrate and further develop their talents.

C-IDEA Design Award Exhibition was successful held in different countries and regions such as Russia, Korea, Taiwan China,  Czech, and so on in the past few years. It aims to provided design professionals with the opportunity to grow their works, enhance their visibility and create an opportunity between design and manufacturing.

Exhibition Overview

Title: C-IDEA Design Award Exhibition 2021 / The winners’ designs for the C-IDEA Design Award 2020

Duration: 11 -18 September 2021

Address: Stary Browar, Półwiejska 42 61-888 Poznan, Poland

Organizer: C-IDEA Design Award and Poznan Design Festival

For more information: 

https://cidea-union.com

http://poznandesignfestiwal.pl/